zrównoważony rozwój

ESG

W ZT TAX pragniemy budować lepszą przyszłość a jedną z naszych nadrzędnych zasad jest zrównoważony rozwój, dlatego zaangażowanie w aspekty ESG (Environmental, Social, Governance) stanowi fundament naszej spółki. Wierzymy, że te trzy składniki mają kluczowe znaczenie nie tylko dla naszego sukcesu biznesowego, ale także dla dobrobytu społecznego i ochrony środowiska. W ramach polityki ESG podnosimy świadomość kwestii ESG w naszych strukturach.

e - enviromental - środowisko

Uznajemy, że nasza odpowiedzialność wobec środowiska rozciąga się na cały łańcuch wartości i z tego powodu wybieramy dostawców, którzy dbają o ochronę środowiska. Opieramy naszą działalność na zrównoważonym rozwoju, przykładowo ograniczamy zużycie zasobów i prowadzimy recycling, wspieramy pracę zdalną.

s - social - odpowiedzialność społeczna

Dbamy o zwiększanie dobrostanu naszych pracowników, klientów oraz innych interesariuszy. Dbamy o to, aby w naszym środowisku pracy był szacunek na co dzień i stawiamy na rozwój każdego członka zespołu. Tworzymy inkluzywne środowisko pracy, które w pełni odzwierciedla różnorodność punktów widzenia.

 

Promujemy zasadę remote-first, tj. umożliwiamy naszym kolegom pracę z każdego miejsca, co wpisuje się m.in. w nasze wspieranie rozwoju lokalnego Polski. Bierzemy udział w różnych akcjach pro-bono w tym takich promujących Polskę za granicą, rozwój lokalny Polski, bierzemy udział w inicjatywach opracowujących legislację. Angażujemy się w wolontariat, w tym w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

g - governance - ład korporacyjny

Jesteśmy przekonani, że nasza spółka może osiągnąć wyjątkowe wyniki tylko wtedy, gdy panuje tu atmosfera współpracy i zrozumienia. Chronimy poufność informacji, stosujemy przystępny, niewykluczający język w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, Nawiązujemy strategiczne partnerstwa z zewnętrznymi organizacjami, które pomagają nam osiągnąć nasze cele.

nasze zobowiązanie

W ZT TAX, zrównoważony rozwój stanowi filozofię, która przenika każdy aspekt naszej działalności. Naszym celem jest nie tylko dostarczanie najwyższej jakości usług naszym Klientom, ale także kształtowanie pozytywnego wpływu na nasze otoczenie, zarówno społeczne, jak i środowiskowe. Dążymy do tworzenia trwałych wartości, które pomogą kształtować lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

ZT TAX BLOG

If your goal is to be up-do-date and have an overview of statutory tax deadlines and important changes in taxes in Poland before they happen, we invite you to read our posts.

Skontaktuj się

Zadzwoń lub napisz do nas. Porozmawiajmy o Państwa biznesie i oczekiwaniach
+48 22 697 51 97