You are currently viewing Spółki komandytowe nie muszą płacić podatku w związku z wypłatą zaliczek na poczet zysku

Spółki komandytowe nie muszą płacić podatku w związku z wypłatą zaliczek na poczet zysku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, I SA/Gd 291/23

Wyrok: Zryczałtowany 19% podatek od wypłat w formie zaliczek na poczet zysku nie powinien być opłacany w stosunku miesięcznym, lecz rocznym, ponieważ w momencie wypłaty właściwa kwota podatku pozostaje nieznana aż do czasu ustalenia przez spółkę komandytową jej rocznego dochodu.

Wyjaśnienie: Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne zobowiązane są do odprowadzania 19% podatku od wypłat na rzecz wspólników w formie zaliczek na poczet przyszłego zysku. Komplementariusze mogą proporcjonalnie odliczyć od ich podatku podatek zapłacony przez spółkę z tytułu jej dochodu. Należy przy tym pamiętać, że podatek należny spółki pozostaje nieznany do zakończenia roku podatkowego. Prowadzi to do sporu między podatnikami a organami podatkowymi dotyczącym tego, czy 19% podatek powinien być uiszczany w ujęciu miesięcznym. Zdaniem organów podatek należy opłacić za każdy miesiąc, w którym dochodzi do wypłaty zaliczki dla wspólnika, który to po zakończeniu roku podatkowego może wystąpić z wnioskiem o zwrot narosłej na przestrzeni roku nadpłaty.

Podatnicy konsekwentnie nie zgadzali się z tym poglądem, wskazując, że zmusza to ich do zapłaty podatku, chociaż kluczowe dane do jego prawidłowego obliczenia są nieznane w trakcie roku. Skargą na interpretację Dyrektora KIS w tej sprawie zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Sąd uchylił jego interpretację podatkową, zauważając szereg wcześniejszych wyroków WSA i jeden wyrok NSA (dotyczący spółek komandytowo-akcyjnych) w podobnych sprawach. Dochód obliczany jest w stosunku rocznym, zatem nie sposób oczekiwać od podatnika zapłaty podatku co miesiąc bez dokonywania odliczeń, do których jest on uprawniony.

Sprawa nadal może trafić do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeśli Dyrektor KIS zdecyduje się na wniesienie skargi kasacyjnej.

Znaczenie: Wyrok pokazuje, że istnieje już jednoznaczna linia orzecznicza w przedmiocie płatności na rzecz komplementariuszy. W tej konkretnej sprawie należy zauważyć, że stanowisko organu było konsekwentnie sprzeczne z dotychczasowymi wyrokami sądów. W związku z tym nie jest jasne, czy orzeczenie będzie skutkowało trwałą zmianą interpretacji prawa podatkowego w tym zakresie.